Cơ cấu tổ chức

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Quận 12

Nhiệm kỳ (2021-2025)

STTHỌ & TÊNNĂM SANHGIỚI TÍNHĐƠN VỊCHỨC VỤ
1Nguyễn Văn ANamGiám đốc công ty ABCChủ tịch
2Nguyễn Văn BGiám đốc công ty XYZPhó chủ tịch
3
4
5