Loại hình doanh nghiệp

DN Công Nghệ Thông Tin
Thành viên
1
Chi tiết
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số
Sắp xếp