Sáng ngày 18/05/2023 tại Hội quán cà phê Vương Điền, tại H16 Khu dân cư Thới An, Chi Hội doanh nghiệp phường Thới An, tổ chức chương trình cà phê để chia sẻ xu hướng kinh doanh mới với các hội viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *